passive

2018-09-20T21:27:23+00:00

In een actieve zin voert het onderwerp van de zin de handeling uit: I throw the ball. In een passieve zin (Passive) ondergaat het onderwerp de handeling: The ball is thrown.

woordvolgorde

2018-09-20T21:29:24+00:00

Woordvolgorde gaat over de structuur van een zin. Denk aan de lokatie van de tijds- en plaatsaanduider, een mogelijk bijwoord van frequentie (always, never, etc.) en het lijdend of meewerkend voorwerp.