can / could

2018-09-20T21:21:55+00:00

Can en could (modals) gebruik je om iets te vragen of te zeggen wat je kunt/kon. Could is beleefder dan can bij het stellen van vragen.

Gerund en to + infinitive

2018-09-20T21:23:37+00:00

De gerund (werkwoord + ing) en de to + infinitief zijn twee varianten van een werkwoord als zelfstandig naamwoord: PLAYING football is my hobby. I prefer TO EAT pasta with a spoon.

hulpwerkwoorden (pt.1)

2018-09-20T21:23:52+00:00

De hulpwerkwoorden (modals) zijn can, could, will, would, shall, should, ought to, may, might en must. Je gebruikt ze altijd samen met een ander werkwoord.

should / should have

2018-09-20T21:28:17+00:00

Met should en should have kun je adviseren en beoordelen. Should + werkwoord = advies voor de toekomst. Should have + voltooid deelwoord = verwijt over het verleden.

would like to / would love to

2018-09-20T21:27:08+00:00

Als je vraagt of iemand iets wilt/leuk vind gebruik je would like to. Als je zelf iets heel leuk vind, dan kun je ook zeggen: would love to. vb: I would love to see that movie with you!