Grammatica

/Grammatica
Grammatica2018-10-11T20:27:05+00:00

Hoe gebruik je een Meester Gijs grammatica pagina?

Stap 1: Bekijk eerst de video, zet op pauze waar nodig en maak aantekeningen. Stap 2: Bekijk de PowerPoint en maak de oefeningen voordat je doorklikt naar de antwoorden. Stap 3: Onder elke PowerPoint staan verzamelde oefeningen. Begin bij deel 1 (makkelijk en opgedeeld) en werk door tot de een-na-laatste (moeilijk en complex). Stap 4: De allerlaatste oefening is de berucht Meester Gijs quiz. Doe je die foutloos dan snap je het onderwerp. Goede antwoorden worden bewust niet gegeven. Stap 5: Denk nog een keer rustig na over je fouten en probeer het nog eens. Je uitslag komt na het invullen van je gegevens in de ranking te staan.

Voor een interactieve grammatica mindmap, klik hier.

2018-09-20T21:21:05+00:00

Voorbeeld: Your sister isn't home. Is she? He likes to play tennis. Doesn't he? Yuri worked for Philips. Didn't he?

2018-09-27T13:20:40+00:00

De aanwijzende voornaamwoorden (demonstrative pronouns) zijn: this, that, these, those.

2018-09-20T21:21:22+00:00

Voorbeelden van betrekkelijke voornaamwoorden (relative pronouns): who, whom, whose, which, that, where.

2018-09-20T21:21:27+00:00

Voorbeelden van de bezitsvorm (possessive): Mike's phone, my parents' house, yesterday's news, the capital of Brazil.

2018-09-20T21:21:39+00:00

Voorbeelden van bijvoeglijk naamwoorden (adjectives): good, bad, amazing, terrible, fantastic. Bijbehorende bijwoorden (adverbs): well, badly, amazingly, terribly, fantastically.

2018-09-20T21:21:44+00:00

Voorbeelden van bijwoorden van frequentie (adverbs of frequency): never, seldom, sometimes, regularly, frequently, often, always.

2018-09-20T21:21:49+00:00

Bijwoorden van tijd en plaats (adverbs of time and place) laten zien wanneer en waar iets afspeelt. Ze staan meestal achteraan in de zin. Eerst plaats, dan tijd.

2018-09-20T21:21:55+00:00

Can en could (modals) gebruik je om iets te vragen of te zeggen wat je kunt/kon. Could is beleefder dan can bij het stellen van vragen.

2018-09-20T21:22:17+00:00

Voorbeeld: Hij kan/kon mooi dansen (He can/could dance really well), maar is nu niet in staat (but he isn't able to at the moment).

2018-09-20T21:22:32+00:00

Vragen om toestemming kan met can, could, may. Antwoorden doe je alleen met can, may. Could he stay over? Yes, he can.

2018-09-20T21:22:37+00:00

Praten over de toekomst doe je met de Future tenses: I will come. He is going to leave. We are seeing a movie. My train leaves in 15 minutes.

2018-09-20T21:22:42+00:00

Iets afgesproken? Future Present Continuous: We are leaving tomorrow. Vast tijdstip? Future Present Simple: My plane departs in an hour.

2018-09-20T21:22:50+00:00

De toekomst (Future tense) voor een voorspelling: We will win the match (geen bewijs). We are going to win the match (met bewijs). Iets van plan te doen? I am going to do my homework tonight.

2018-09-20T21:23:29+00:00

Voorbeelden van de gebiedende wijs (imperative): Clean your room! Don't open the fridge! Stay off the grass.

2018-09-20T21:23:37+00:00

De gerund (werkwoord + ing) en de to + infinitief zijn twee varianten van een werkwoord als zelfstandig naamwoord: PLAYING football is my hobby. I prefer TO EAT pasta with a spoon.

2018-09-20T21:23:52+00:00

De hulpwerkwoorden (modals) zijn can, could, will, would, shall, should, ought to, may, might en must. Je gebruikt ze altijd samen met een ander werkwoord.

2018-09-20T21:23:44+00:00

Een if-zin (conditional) gebruik je als je een voorwaarde stelt aan een gevolg. Hier betreft het een onwaarschijnlijke situatie uit het verleden: If I had more time, I would do my homework.

2018-09-20T21:23:57+00:00

Het verschil tussen if (misschien) en when (zeker): If it rains. When I die.

2018-09-20T21:24:02+00:00

De indirecte rede (reported speech) is het doorvertellen van wat je hebt gehoord. Mike: I love lasagne. Me: Mike told me he loved lasagne. Het hoofdwerkwoord gaat altijd één stapje terug in de tijd.

2018-09-20T21:24:06+00:00

Voorbeelden: It's three o'clock PM (15:00). It's five past three AM (03:05). It's a quarter past three PM (15:15). It's half past three PM (15:30). It's twenty-five to four AM (03:35). It's ten to four PM. (15:50)

2018-09-20T21:24:10+00:00

Bij een korte Ja/Nee antwoord herhaal je het hulpwerkwoord . Can you help? Yes, I can. Did he work at KFC? Yes, he did.

2018-09-20T21:24:39+00:00

Met lidwoorden (articles) geef je aan of je het over iets specifieks of algemeens hebt. Did you read a book? (algemeen) of Did you you read the book? (specifiek). Lidwoorden: a, an, the.

2018-09-20T21:24:44+00:00

Soms zet je geen 'the' als lidwoord (article) voor het zelfstandig naamwoord, ook al doe je dat in het Nederlands wel. Ik houd van de lente = I love spring.

2018-09-20T21:24:48+00:00

'Like' en 'as' betekenen beide 'als'. Like is voor de figuurlijke vergelijking (niet echt zo) en as als werkelijke functie.

2018-09-20T21:24:53+00:00

Als er meer dan één van iets is, zet je het zelfstandig naamwoord (noun) in het meervoud (plural). Meestal +s, maar er zijn ook uitzonderingen. One kiss, two kisses.

2018-09-20T21:25:25+00:00

Sommige Engelse zelfstandige naamwoorden (nouns) kennen alleen een meervoudsvariant (pixed plural). Denk aan: stairs, glasses, jeans, scissors, savings.

2018-09-20T21:25:08+00:00

Of je much/many (=veel), little/few (=weinig) en a little/a few (=een beetje) gebruikt is afhankelijke van telbare en ontelbare zelfstandige naamwoorden (nouns).

2018-09-20T21:25:21+00:00

Als iets moet gebruik je must, should of have to. Het verschil is of je zelf vindt dat het moet of niet en hoe dwingend je het wilt zeggen.

2018-09-20T21:27:13+00:00

De negatieve vraag (=negative question) wordt gebruikt om verbasing of twijfel te tonen, maar ook om iets te benadrukken.

2018-09-20T21:27:18+00:00

Onregelmatige werkwoorden (=irregular verbs) zijn werkwoorden die in de verleden tijd (Past Simple) of in de voltooide tijd (Perfect tense) geen -ed krijgen.

2018-09-20T21:27:23+00:00

In een actieve zin voert het onderwerp van de zin de handeling uit: I throw the ball. In een passieve zin (Passive) ondergaat het onderwerp de handeling: The ball is thrown.

2018-09-20T21:27:28+00:00

Gebruik de Past Continuous om aan te geven dat iets een tijdje bezig was. We were doing our homework yesterday evening when Trey called.

2018-09-20T21:27:44+00:00

Je gebruikt de Past Perfect (had + voltooid deelwoord) wanneer je meerdere momenten in het verleden bespreekt. vb: She had texted Eric before Eric saw her at the disco.

2018-09-20T21:27:49+00:00

De Past Simple gebruik je voor alles dat afgelopen is. Twee voorbeelden: I lived in Amersfoort last year. I did my homework yesterday.

2018-09-20T21:27:53+00:00

Een personal pronoun is het onderwerp van de zin, vervangt soms een naam. De possessive determiners staan altijd voor een zelfstandig naamwoord. vb: HE plays tennis with HIS father.

2018-09-20T21:27:59+00:00

Alles wat je NU aan het doen bent zeg je in de Present Continuous tijd. Hiervoor gebruik je 2 werkwoorden: to be (am/is/are) + het actiewerkwoord+ing. vb: 'I am reading this right now.'

2018-09-20T21:28:03+00:00

De Present Perfect heeft zowel betrekking op het verleden als nu. vb: She has played rugby for three years. Ze speelt al 3 jaar en nu nog steeds.

2018-09-20T21:28:08+00:00

De present simple gebruik je als je het hebt over feiten, gewoonten en regelmatigheden. Bij he/she/it voeg je een -s toe achter het werkwoord. vb: He plays, she works, my father washes.

2018-09-20T21:28:13+00:00

Rangtelwoorden (ordinal numbers) gebruik je om een volgorde aan te geven, zoals bij sport. vb: first, second, third.

2018-09-20T21:28:17+00:00

Met should en should have kun je adviseren en beoordelen. Should + werkwoord = advies voor de toekomst. Should have + voltooid deelwoord = verwijt over het verleden.

2018-09-20T21:28:22+00:00

Wanneer je iets of iemand wilt vergelijken kun je so, neither, nor gebruiken. Je gebruikt ze voor het duiden van overeenkomsten. vb: I play tennis. So does he. I can't come. Neither can she.

2018-09-20T21:28:34+00:00

Met some en any ben je minder specifiek dan als je een hoeveelheid noemt. Daarom noemen we ze onbepaalde voornaamwoorden (indefinite pronouns).

2018-09-20T21:28:29+00:00

Naast some en any kun je ook combinaties met one, -body, -thing - where maken om aan tegen dat het exacte aantal, tijdstip of locatie niet/wel uitmaakt; anywhere, sometime, anyone.

2018-09-20T21:28:39+00:00

Het betreft hier de Present en Past Simple, Continuous en Perfect. Tip: Let op de hoeveelheid werkwoorden, de signaalwoorden en welke tijdsperiode het betreft.

2018-09-20T21:28:44+00:00

We onderscheiden de vergrotende trap (He is younger than I am) en de overtreffende trap (He is the youngest). In sommige gevallen gebruik je more en most; The most important rule at school.

2018-09-20T21:28:55+00:00

Voegwoorden leggen verband tussen de verschillende delen in een zin. Je kunt ze gebruiken voor bijvoorbeeld een opsomming (and), een keuze (or), oorzaak (because) of tegenstelling (although).

2018-09-20T21:29:00+00:00

Een voorzetsel kun je gebruiken om een plaats of tijd aan te geven; at school, in summer. Sommige werkwoorden gaan samen met een voorzetsel; to look at, to talk about.

2018-09-20T21:29:04+00:00

Voorzetsels gebruik je om een relatie te leggen tussen een zelfstandig naamwoord of zinsdeel en een tijd (time) of plaats (place). In deze uitleg kijken we naar: at, on, in.

2018-09-20T21:29:09+00:00

Bij het maken van vragen en ontkenningen is het erg belangrijk dat je het verschil kent tussen een hoofd- en een hulpwerkwoord. Voor hulpwerkwoorden gelden dezelfde regels als in het Nederlands.

2018-09-20T21:29:14+00:00

De vraagwoorden zijn What, Which, Who, Why, Where, When en How (much). Je gebruikt ze bij open vragen; je kunt ze niet beantwoorden met ja of nee.

2018-09-20T21:29:18+00:00

Het Engelse vraagwoord what kan ook hoe of waar betekenen, afhankelijk van de zin. Als je maar een keuze vraagt dan gebruik je which als de keuze beperkt is.

2018-09-20T21:29:24+00:00

Woordvolgorde gaat over de structuur van een zin. Denk aan de lokatie van de tijds- en plaatsaanduider, een mogelijk bijwoord van frequentie (always, never, etc.) en het lijdend of meewerkend voorwerp.

2018-09-20T21:27:08+00:00

Als je vraagt of iemand iets wilt/leuk vind gebruik je would like to. Als je zelf iets heel leuk vind, dan kun je ook zeggen: would love to. vb: I would love to see that movie with you!

179 Reacties

 1. wouter 30 september 2018 om 10:55 - Reply

  waar kan ik will en going to oefenen

 2. coele jongen 26 september 2018 om 09:10 - Reply

  hallo meester gijs u bent coel

 3. Daan scherphof 30 juli 2018 om 09:59 - Reply

  Kan ik ook ergens zins opbouw oefenen

 4. Xxxtenction 19 juni 2018 om 13:29 - Reply

  Hoi…

 5. Johan van dongen 17 juni 2018 om 19:46 - Reply

  waar kan ik de ontkenningen met to be vinden

 6. Kohn 11 juni 2018 om 11:37 - Reply

  Good website!

 7. ik 8 juni 2018 om 11:48 - Reply

  waar staan de conditionals?

 8. Lonneke 7 juni 2018 om 15:31 - Reply

  Heey, heb je toevallog ook uitleg van de interrogative pronoun??

 9. gijs legende 6 juni 2018 om 17:25 - Reply

  heeft u ook de andere types van de conditionals dus de 1 2 3 en de 4

 10. Sanne 2 juni 2018 om 14:14 - Reply

  Hoiii meester Gijs,
  Super goede website! Nu heb ik wel een vraag is er een video van who/which/that ? Zo niet zou u die misschien kunnen maken, ik heb het namelijk nodig voor en aankomend proefwerk en ik snapte het nog niet zo goed…. (Ik ben niet zo goed in Engels en u website helpt echt goed! 🙂
  Sanne

 11. julie van den eijnde 18 mei 2018 om 09:30 - Reply

  hallo, ik heb een vraag over de present perfect. Is dat in verleden tijd of tegenwoordige tijd? x julie

 12. Vette 16 mei 2018 om 17:11 - Reply

  Top site

 13. colle jonge 11 april 2018 om 09:27 - Reply

  top websit

 14. hoi 9 april 2018 om 19:43 - Reply

  hallo. echt een supersite, maar heeft u ook oefeningen met continious en present perfect door elkaar?

 15. david 29 maart 2018 om 12:02 - Reply

  is er ook een video met de shit regel

 16. maxine 27 maart 2018 om 14:52 - Reply

  goede website !!!

 17. tabon yemek 22 maart 2018 om 10:20 - Reply

  is er ook past simple ?

 18. Tara 27 februari 2018 om 09:55 - Reply

  hallo meester Gijs leuke website maar heeft u ook uitleg over emphasis?

  Voor de rest is deze site wel goed.

 19. Aaamalia 12 februari 2018 om 12:13 - Reply

  Aaa ik vond dit heel handig bedankt het was geweldig

 20. brianw01 12 februari 2018 om 11:49 - Reply

  hoi, vraagje heeft u misschien ook een video van de active en passive zinnen en hoe je ze actief en passief moet maken?

 21. Luuk 20 januari 2018 om 10:32 - Reply

  goede site

 22. henk 15 januari 2018 om 16:06 - Reply

  Mmmnn geen present/ past perfect continuous??
  Toch wel een beetje matig

 23. anna 10 januari 2018 om 19:01 - Reply

  super site!!!
  bedankt voor de moeite die je hier in steekt!!!!
  ik weet zeker dat je veel mensen helpt
  dankbaar werk!

 24. jelle 10 januari 2018 om 10:50 - Reply

  heeft u ook rangtelwoorden?

 25. Rens 9 januari 2018 om 09:53 - Reply

  Hebben jullie ook present perfect continues

  • Meester Gijs 14 januari 2018 om 21:31 - Reply

   Jullie? Ik ben helaas helemaal in mijn eentje.. En nee. Wordt vaker gevraagd. Komt er aan.. (zeg ik al 1,5 jaar)

 26. simon 4 januari 2018 om 17:14 - Reply

  is er ook genetive ik zie hem niet

 27. engels 11 december 2017 om 11:43 - Reply

  hoi meester gijs heeft u ook de dagen en de maanden van het jaar

 28. sabine vd poel 9 december 2017 om 11:13 - Reply

  hoi

  ik had een vraagje over de habitual actions maar ik kon ze op u pagina nergens vinden
  staan die er wel.

 29. Sid de Waal 3 december 2017 om 18:06 - Reply

  Hallo Gijs.

  Ik zie helaas geen video over a,an,the of misschien ben ik blind komt die nog? ik heb het namelijk al meerdere keer gevraagd!

 30. Joost 25 november 2017 om 18:51 - Reply

  Is er ook een pagina over de Used to? Die heb ik namelijk nodig voor mn volgende proefwerk

 31. Jos 21 november 2017 om 16:20 - Reply

  Is er ergens een quiz van alle grammatica door elkaar?

  • Meester Gijs 22 november 2017 om 21:51 - Reply

   Nee, eigenlijk niet. Goed bedacht. Zal ik gaan maken.

 32. onbekend 5 november 2017 om 17:18 - Reply

  is er ook uitleg van de passive-active

 33. Manal 3 november 2017 om 17:10 - Reply

  Heyy meester gijs heeft u hier misschien ook de present tenses/spelling/gerunds en -ing vorm/have have got heeft u misschien iets wat hierbij staat heb het namelijk uw site van mijn engels docent doorgekregen. Maar heb de bovenstaande onderwerpen er niet bij gevonden.

  • Meester Gijs 8 november 2017 om 16:19 - Reply

   Alles behalve spelling is gewoon te vinden in het grammatica overzicht.

 34. Sanne 3 november 2017 om 15:53 - Reply

  Heeft u ook to be-present simpel

 35. Bas 3 november 2017 om 09:50 - Reply

  Beste meester Gijs,

  ik wil graag mijn grammatica bijspijkeren. Ik zit op het HBO en heb dus wel een aardige basiskennis van het engels. Maar als ik engels spreek of iets moet schrijven, ben ik er nooit zeker van of ik het wel goed doe. Wat is een logische volgorde om de lessen te volgen? Zou u de video’s bijvoorbeeld kunnen nummeren? Nu staan ze op alfabetische volgorde.

  Met vriendelijke groet,
  Bas

  • Meester Gijs 8 november 2017 om 16:21 - Reply

   Ik denk dat je gewoon moet ‘pakken’ wat je nodig op basis van advies van je docent of op basis van waar je tegenaan loopt als moeilijk.

 36. kevin 31 oktober 2017 om 17:52 - Reply

  hallo heeft u ook uitleg over when en wile unless

 37. rijk 28 oktober 2017 om 15:00 - Reply

  heeft u uitleg over must en should

 38. iris 28 oktober 2017 om 14:06 - Reply

  hoi meester gijs
  zou U alstublieft ook een video van irregualer verbs willen maken

 39. colette 26 oktober 2017 om 19:33 - Reply

  hoi meester gijs waar kan ik vragen en ontkenningen vinden voor de verleden tijd ?

 40. Lotte 25 oktober 2017 om 19:43 - Reply

  Hey! Heeft u ook video’s met have / have got? Zo ja dan zou ik die wel eens willen zien!

  • Meester Gijs 8 november 2017 om 16:31 - Reply

   Valt weinig over te vertellen. Ook niet echt belangrijk. Misschien even googlen? Have got = Brits, have = meer Amerikaans. Bij have got heb je bij vragen en ontkenningen geen DO/DOES/DID nodig. Have is dan hulpwerkwoord voor GOT.

 41. Ellen 20 oktober 2017 om 11:10 - Reply

  Hi Gijs,

  Ik gebruik jouw site vaak voor mijn afstandsleerlingen (IVIO/Wereldschool). Ik heb van alle onderdelen de linkjes overgenomen en zet het betreffende linkje op hun werk als ik zie dat een onderdeel niet goed beheerst wordt. Super handig!

  Ik mis echter het onderdeel datum notatie, is het een idee om deze ook op te nemen in je overzicht?

  Groetjes Ellen

  • Meester Gijs 8 november 2017 om 16:32 - Reply

   Wat goed dat je meedenkt. Voeg het toe aan de groeiende lijst suggesties 🙂 Komt in 2018 zeker aan bod.

 42. Kat 28 september 2017 om 10:25 - Reply

  Hoe maak je de present perfect continuos?

  • Meester Gijs 8 november 2017 om 16:45 - Reply

   have/has + been + ww-ing; I have been living here for over 20 years.. / He has been playing football at that club for 8 years now.

 43. henk 27 september 2017 om 09:28 - Reply

  hij heeft gelijk

 44. PizzaSalami 15 september 2017 om 10:05 - Reply

  Yooo, nice site (ook echt behulpzaam voor toetsen, echt top).

 45. Meester Gijs 31 augustus 2017 om 09:44 - Reply

  Dag Josientje,
  Ontleden gaat over welke functie een woord heeft in een zin en hoe je de structuur van een zin opbouwt. Daarvoor moet je hier zijn. Kijk de uitleg en doe de oefeningen. Ik weet zeker dat het je gaat helpen. Cheers!

 46. Soumia 28 augustus 2017 om 16:19 - Reply

  Ik zie de Perfect Continious dr niet bij staan klopt dat?

  • Meester Gijs 31 augustus 2017 om 09:45 - Reply

   Klopt. Wel de Present Perfect en de Present Continuous, maar niet de Present Perfect Continous.

 47. Mara 8 juli 2017 om 17:10 - Reply

  heeft u ook bijv. ‘She is taller than He’?

  gr Mara

 48. fien 5 juli 2017 om 09:21 - Reply

  hoi meester gijs,

  ik wil je heel erg bedanken want door jou site heb ik inspiratie gevonden voor een drama stuk en ondertussen ook goed engels geleerd. TWEE IN EEN DUS!!!!!!!!!! heel erg bedankt. dat worden dus twee goede cijfers. uw site is dus niet aleen goed voor engels.
  groetjes fien

  • Meester Gijs 16 juli 2017 om 08:06 - Reply

   Fien, nu ben ik wel heel benieuwd naar dat drama stuk…

 49. Anynoumus 3 juli 2017 om 20:31 - Reply

  hoe maak je de present perfect??

 50. Bente 3 juli 2017 om 15:56 - Reply

  Hoi, heeft u ook een uitleg over de genitive?

 51. peppa big 28 juni 2017 om 13:05 - Reply

  hallo meester gijs is er ook een could en couldn’t of is dat er niet

  alvast bedankt voor het reageren.

 52. Quentin Adelaida 23 juni 2017 om 13:12 - Reply

  Hoi meester Gijs wij moeten van onze docent op uw website leren voor de toetsweek ik vind uw filmpjes heel nuttig
  cheers from Carolus Boromeus College. 00

 53. tijn 21 juni 2017 om 20:11 - Reply

  beste meester Gijs

  heeft u ook uitleg over more en most

  • Meester Gijs 22 juni 2017 om 23:19 - Reply

   Natuurlijk. Check “trappen van vergelijking/degrees of comparison”

 54. stoen 20 juni 2017 om 17:19 - Reply

  wat een handige site
  thanks voor alles heb namelijk morgen een repetitie van engels in mijn toetsweek en heb alleen nog maar onvoldoendes gehaald alleen heb nu door jouw site er de volste vertrouwen in!

 55. juul geenen 19 juni 2017 om 09:54 - Reply

  jo je bent mijn beste vriend ik kan niet zonder jou, als ik me alleen voel kijk ik naar jou en voel ik een goede band tussen ons 2

  soms vraag ik me af of we een relatie zouden kunnen krijgen

 56. niels 12 juni 2017 om 20:48 - Reply

  Hoi, Meester Gijs

  Wil je ook eens iets maken met DOELEN?!?!?!?

  bijvoorbeeld:
  alles wat je voor de basisschool moet weten qua Engels
  voor de middelbare school
  MBO
  HBO
  universiteit
  (ben vooral benieuwd naar de punten voor de basisschool)

 57. Roos 8 juni 2017 om 15:50 - Reply

  Dag Meester Gijs heeft u ook uitleg voor THE EN A (n)? ?

 58. Samie 7 juni 2017 om 11:12 - Reply

  Hallo meester Gijs,

  Heeft u ook de present perfect continuous op deze site staan ?

  Groetjes Sam

  • Meester Gijs 22 juni 2017 om 23:27 - Reply

   Nee, wordt veel gevraagd. Stom he?! Zal het na de zomer toevoegen. Heb je nu niks aan, sorry..

 59. Pim 6 juni 2017 om 14:35 - Reply

  Is er ook uitleg en vragen over question words?

 60. giovanni 1 juni 2017 om 08:56 - Reply

  this site is awesome!!

 61. Bakfiets.033 31 mei 2017 om 13:59 - Reply

  hoi je bent top

 62. kars kremers 29 mei 2017 om 11:58 - Reply

  hoi deze site is geweldig

 63. Kevin 24 mei 2017 om 09:40 - Reply

  Hallo Gijs,
  Deze Site is echt te gaaf!!! 🙂

 64. bert 11 mei 2017 om 16:45 - Reply

  hallo meester gijs echt een goede site dit

 65. Bart 9 mei 2017 om 11:58 - Reply

  Hallo meester Gijs,
  U heeft een fout bij indirecte-rede bij oefening 1 en dan vraag 2.

  • Meester Gijs 9 mei 2017 om 13:05 - Reply

   Welke fout dan? Ben wel benieuwd. Dat zijn trouwens oefeningen die ik verzamelen van het net. Dus die kan ik helaas niet verbeteren..

 66. Yasje 8 mei 2017 om 13:49 - Reply

  Hallo meester Gijs heeft u uitleg voor de present perfect

 67. mascha 30 april 2017 om 12:15 - Reply

  hoi, Meester Gijs

  Is deze site meer voor de basisschool of het voortgezet onderwijs??

  • Meester Gijs 4 mei 2017 om 15:40 - Reply

   Dag Mascha, in eerste instantie VO. Maar hij wordt door veel meer mensen gebruikt; zelfstandige, PO, HBO, etc. Kijk zelf maar wat je er aan hebt. Veel plezier met Engels leren.

   Meester Gijs

 68. levi 26 april 2017 om 23:06 - Reply

  beste meester gijs,

  heeft uw ook all, every en each want kan het nergens vinden.

  met vriendelijke groet,

  levi

  • Meester Gijs 9 mei 2017 om 13:09 - Reply

   Nog niet. Komt wel. Weet alleen niet wanneer. Denk volgend schooljaar.

 69. harm 25 april 2017 om 01:31 - Reply

  Hallo Gijs, als ik op alle 53 oefeningen 100% scoor ben ik dan klaar met gramatica of zijn er nog meer levels?

  • Meester Gijs 9 mei 2017 om 13:10 - Reply

   Dan ben je sws een baas, Harm. Klaar? Ben je ooit klaar. Je kunt wel stellen dat de grammatica je dan geen uitdaging meer biedt. Misschien richten op schrijven en lezen? Check eens http://www.examenflow.nl, topsite!

 70. Anouk 19 april 2017 om 15:07 - Reply

  Hallo, heeft u ook uitleg over; too + adjective? En adjective + enough

 71. jess 18 april 2017 om 16:11 - Reply

  heb je ook iets over de woordvolgorde ik ken er helaas niks over vinden

 72. jan 18 april 2017 om 12:04 - Reply

  mooie site gijsie!

 73. Pieter 6 april 2017 om 16:52 - Reply

  comen er ook relative clauses?

 74. claire 3 april 2017 om 16:18 - Reply

  beste Gijs,

  waar staat de onregelmatige werkwoorden?

 75. tjeu 3 april 2017 om 11:22 - Reply

  ik heb vandaag een toets heb heel veel aan meester gijs gehad.
  hoop dat ik een goed punt haal.

 76. iris ernst 27 maart 2017 om 14:28 - Reply

  Hallo meester Gijs ik vind het geluid van de filmpjes niet goed ik versta er niks van.

 77. kars 27 maart 2017 om 13:46 - Reply

  waar vind is some and any

 78. kars 1mhb 27 maart 2017 om 13:33 - Reply

  hoelang duurde het om deze website te maken

  • Meester Gijs 28 maart 2017 om 09:33 - Reply

   Heel lang vrees ik. Ik denk dat er ondertussen wel 2500 uren in zitten..

 79. jojo 24 maart 2017 om 19:38 - Reply

  beste meester gijs,
  heeft u ook u ook iets over de volgorde van bijv. nw.

 80. tjeu lksad 24 maart 2017 om 12:34 - Reply

  ik sta onvoldoende gemiddelde 4, 6 wat moet ik doen

  • Meester Gijs 28 maart 2017 om 09:35 - Reply

   Hulp vragen bij je docent. En een planning maken. Veel gaan oefenen..

 81. Jesse 22 maart 2017 om 14:34 - Reply

  Hallo meester Gijs,

  Heeft u ook iets van must mustn´t en needn´t en de first conditional?

 82. nis 19 maart 2017 om 17:06 - Reply

  In het engels gebruik je comma’s op een andere manier dan in het nederlands. Ik heb zelf proberen te googlen hoe het werkt. jammer genoeg ben ik er niet duidelijker opgekommen. weet u hier meer over?

 83. loek 19 maart 2017 om 11:12 - Reply

  waar is the present perfect simple en the present perfect continuous en the past perfect simple en the past perfect continuous en the reported speech

  • Meester Gijs 19 maart 2017 om 12:32 - Reply

   De Pr.Perf.Simple = Present Perfect.
   De Pa.Perf.Simple = Past Perfect
   Reported Speech = indirecte rede
   De Pr.Perf Cont. heb ik nog niet op mijn site. Erg vergelijkbaar met Pre.Perfect, alleen benadruk je zoals met alle continuous tenses de duur/tijd van de handeling.

 84. Bram 15 maart 2017 om 16:37 - Reply

  Heeft u ook iets van used to/be used to/get used to?

 85. max 12 maart 2017 om 11:18 - Reply

  er staat nergens iets over de genitive

 86. anne 5 maart 2017 om 14:46 - Reply

  ik heb veel aan deze site gehad bedankt!!

 87. AXE 5 maart 2017 om 14:24 - Reply

  De grammatica may, might and will, wont. Waar kan ik deze vinden

  • Meester Gijs 10 maart 2017 om 15:13 - Reply

   Die ontbreekt. Zal het toevoegen aan mijn lijstje. 🙂

 88. sanne 23 februari 2017 om 16:29 - Reply

  hallo meester gijs,

  heeft u ook misschien wat uitleg over de passive Voice?

 89. bram de laat 16 februari 2017 om 14:05 - Reply

  hallo meester gijs

  Ik heb nog een goeie nuttige site.
  Hij heet https://quizlet.com/
  Ik hoop dat je het wat vind.

  groetjes
  bram

 90. Silkla 14 februari 2017 om 09:40 - Reply

  Hallo meester gijs!
  Mijn juf vraagt waar meervoud staat?
  We kunnen het er nergens vinden?
  Mvg,
  Silkla

  • Meester Gijs 14 februari 2017 om 23:08 - Reply

   Het staat alfabetisch onder elkaar. Dus bij de m…

 91. yo 13 februari 2017 om 18:14 - Reply

  deze site is echt geweldig so naar meester-G

 92. Anouk boerema 11 februari 2017 om 13:53 - Reply

  Hoi meester Gijs,

  Ik kan de Does en do niet vinden zijn die er wel?

  Groetjes Anouk

 93. lisa 10 februari 2017 om 19:50 - Reply

  kunt u een filmpje maken over if en when

 94. Lotte van Essen 5 februari 2017 om 17:18 - Reply

  Hallo Meester Gijs,

  Ik moet wat weten over de shit regel(he\she\it) maar ik kan het nergens vinden. Weet u misschien waar??
  mvg,
  Lotte

 95. Lisa Ann 3 februari 2017 om 09:58 - Reply

  This is soo good and helpful, thanks!

 96. Max 2 februari 2017 om 14:21 - Reply

  heeft u al iets over what…like and how

 97. Chris 1 februari 2017 om 19:16 - Reply

  Erg nuttig deze site!

 98. Maikel Groeneveld 31 januari 2017 om 20:22 - Reply

  Heey Meester Gijs, u heeft me heel erg geholpen met u fantastische uitleg.
  hopelijk gaat u zo door!

 99. Leonie Hofstede 31 januari 2017 om 18:11 - Reply

  Hoi meester Gijs,

  Waar kan ik passive-active vinden?

  Mvg,

  Leo(nie)

 100. Anis Hayoun 31 januari 2017 om 11:30 - Reply

  it is a nice site

 101. Tom 30 januari 2017 om 09:33 - Reply

  Hallo Meester Gijs,

  Ik wou even zeggen dat ik door u een 10 heb gehaald voor mijn toets en de uitleg is altijd heel duidelijk

  Groetjes Tom

 102. carmen 27 januari 2017 om 13:00 - Reply

  hallo, heeft u ook uitleg over de emphasis?

  • Meester Gijs 28 januari 2017 om 14:21 - Reply

   Nee, Carmen. Wel met little/much/etc., maar verder niet. Sorry

 103. Tuna 23 januari 2017 om 06:16 - Reply

  ik heb de present perect continuous en de past perfect continuous nodig..

 104. hoi 21 januari 2017 om 12:26 - Reply

  where are the intensifiers?

Leave A Comment

   Ga nu naar www.meestergijs.nl voor de vernieuwde site!   

Een jaarabonnement (5,-) geeft je toegang tot:

50+ cursussen/2.000+ oefeningen op niveau;

Badges en certificaten;

Een profielpagina met voortgangsrapporten;

Fora voor vraag en antwoord;

En natuurlijk nog veel meer.

Interesse? video preview